Skocz do zawartości

Recommended Posts

Witam

 

Mam małego NASa postawionego na OMV ale gdy go montowałem 2msc temu to prędkości wewnątrz sieci miałem po 110MB, czyli pełna przepustowość łącza była zużywana. Teraz jak kopiuje większy plik to transfery mam 30/40MB i raczej więcej nie przekracza.

 

Dysk był tam stary wsadzony, Samsung 2TB

 

Jest możliwość przetestować jakimś programem bez wyciągania dysku? W OMV, SMART pokazuje mi że jest Ok.

 

Link to post
Share on other sites

może pofragmentowanie plików jest tak duże, że tak zwalnia, lub typ plików nie odpowiada dyskowi. 
Z poziomu NAS-a niewiele zrobisz, bo system nie ma bezpośredniego dostępu do dysku. 
Spróbuj sprawdzić prędkość np przez lan speed test , lub podobne programy. 

Link to post
Share on other sites

Czy masz podaną całą tabelkę SMART ? Jak masz to ją wklej. 
Z mojej wiedzy, przez lan nic ciekawego nie zrobisz, jeśli o głębszą diagnostykę chodzi (zawsze mogę się mylić, bo sam nie próbowałem). 
Będzie dobrze, jak dołączone oprogramowanie od NAS, wyświetla ci całą tabelkę SMART, wraz z kolumną raw/data. 

Link to post
Share on other sites

No to tak

 

Zakładka z dodatkowych informacji

smartctl 6.4 2014-10-07 r4002 [x86_64-linux-4.9.0-0.bpo.3-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-14, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:   SAMSUNG SpinPoint F4 EG (AF)
Device Model:   SAMSUNG HD204UI
Serial Number:  S2H7J1CZA01707
LU WWN Device Id: 5 0024e9 00426c007
Firmware Version: 1AQ10001
User Capacity:  2,000,397,852,160 bytes [2.00 TB]
Sector Size:   512 bytes logical/physical
Rotation Rate:  5400 rpm
Form Factor:   3.5 inches
Device is:    In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:  ATA8-ACS T13/1699-D revision 6
SATA Version is: SATA 2.6, 3.0 Gb/s
Local Time is:  Thu Nov 16 17:03:19 2017 CET

==> WARNING: Using smartmontools or hdparm with this
drive may result in data loss due to a firmware bug.
****** THIS DRIVE MAY OR MAY NOT BE AFFECTED! ******
Buggy and fixed firmware report same version number!
See the following web pages for details:
http://knowledge.seagate.com/articles/en_US/FAQ/223571en
http://www.smartmontools.org/wiki/SamsungF4EGBadBlocks

SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
AAM feature is:  Disabled
APM level is:   254 (maximum performance)
Rd look-ahead is: Enabled
Write cache is:  Enabled
ATA Security is: Disabled, NOT FROZEN [SEC1]
Wt Cache Reorder: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

General SMART Values:
Offline data collection status: (0x82)	Offline data collection activity
					was completed without error.
					Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:   (  0)	The previous self-test routine completed
					without error or no self-test has ever
					been run.
Total time to complete Offline
data collection: 		(20460) seconds.
Offline data collection
capabilities: 			 (0x5b) SMART execute Offline immediate.
					Auto Offline data collection on/off support.
					Suspend Offline collection upon new
					command.
					Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					No Conveyance Self-test supported.
					Selective Self-test supported.
SMART capabilities:      (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:    (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: 	 (  2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 ( 341) minutes.
SCT capabilities: 	    (0x003f)	SCT Status supported.
					SCT Error Recovery Control supported.
					SCT Feature Control supported.
					SCT Data Table supported.

SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME     FLAGS  VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
 1 Raw_Read_Error_Rate   POSR-K  100  100  051  -  81
 2 Throughput_Performance -OS--K  252  252  000  -  0
 3 Spin_Up_Time      PO---K  066  066  025  -  10417
 4 Start_Stop_Count    -O--CK  095  095  000  -  5617
 5 Reallocated_Sector_Ct  PO--CK  252  252  010  -  0
 7 Seek_Error_Rate     -OSR-K  252  252  051  -  0
 8 Seek_Time_Performance  --S--K  252  252  015  -  0
 9 Power_On_Hours     -O--CK  100  100  000  -  13145
 10 Spin_Retry_Count    -O--CK  252  252  051  -  0
 11 Calibration_Retry_Count -O--CK  252  252  000  -  0
 12 Power_Cycle_Count    -O--CK  098  098  000  -  2756
181 Program_Fail_Cnt_Total -O---K  093  093  000  -  166529546
191 G-Sense_Error_Rate   -O---K  100  100  000  -  17
192 Power-Off_Retract_Count -O---K  252  252  000  -  0
194 Temperature_Celsius   -O----  064  052  000  -  34 (Min/Max 11/48)
195 Hardware_ECC_Recovered -O-RCK  100  100  000  -  0
196 Reallocated_Event_Count -O--CK  252  252  000  -  0
197 Current_Pending_Sector -O--CK  252  252  000  -  0
198 Offline_Uncorrectable  ----CK  252  252  000  -  0
199 UDMA_CRC_Error_Count  -OS-CK  200  200  000  -  0
200 Multi_Zone_Error_Rate  -O-R-K  100  100  000  -  10786
223 Load_Retry_Count    -O--CK  252  252  000  -  0
225 Load_Cycle_Count    -O--CK  100  100  000  -  5684
              ||||||_ K auto-keep
              |||||__ C event count
              ||||___ R error rate
              |||____ S speed/performance
              ||_____ O updated online
              |______ P prefailure warning

General Purpose Log Directory Version 1
SMART      Log Directory Version 1 [multi-sector log support]
Address  Access R/W  Size Description
0x00    GPL,SL R/O   1 Log Directory
0x01      SL R/O   1 Summary SMART error log
0x02      SL R/O   2 Comprehensive SMART error log
0x03    GPL   R/O   2 Ext. Comprehensive SMART error log
0x06      SL R/O   1 SMART self-test log
0x07    GPL   R/O   2 Extended self-test log
0x08    GPL   R/O   2 Power Conditions log
0x09      SL R/W   1 Selective self-test log
0x10    GPL   R/O   1 SATA NCQ Queued Error log
0x11    GPL   R/O   1 SATA Phy Event Counters log
0x80-0x9f GPL,SL R/W   16 Host vendor specific log
0xe0    GPL,SL R/W   1 SCT Command/Status
0xe1    GPL,SL R/W   1 SCT Data Transfer

SMART Extended Comprehensive Error Log Version: 1 (2 sectors)
Device Error Count: 30 (device log contains only the most recent 8 errors)
	CR   = Command Register
	FEATR = Features Register
	COUNT = Count (was: Sector Count) Register
	LBA_48 = Upper bytes of LBA High/Mid/Low Registers ] ATA-8
	LH   = LBA High (was: Cylinder High) Register  ]  LBA
	LM   = LBA Mid (was: Cylinder Low) Register   ] Register
	LL   = LBA Low (was: Sector Number) Register   ]
	DV   = Device (was: Device/Head) Register
	DC   = Device Control Register
	ER   = Error register
	ST   = Status register
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.

Error 30 [5] occurred at disk power-on lifetime: 5289 hours (220 days + 9 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

 After command completion occurred, registers were:
 ER -- ST COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC
 -- -- -- == -- == == == -- -- -- -- --
 10 -- 51 00 b8 00 00 e9 e0 88 a0 e0 00 Error: IDNF 184 sectors at LBA = 0xe9e088a0 = 3923806368

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FEATR COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
 -- == -- == -- == == == -- -- -- -- -- --------------- --------------------
 35 00 00 00 b8 00 00 e9 e0 88 a0 e0 00   00:00:10.593 WRITE DMA EXT
 25 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 e0 00   00:00:10.593 READ DMA EXT
 ef 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 00   00:00:10.593 SET FEATURES [Enable write cache]
 f5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 00   00:00:10.593 SECURITY FREEZE LOCK
 ef 00 66 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 00   00:00:10.593 SET FEATURES [Disable revert defaults]

Error 29 [4] occurred at disk power-on lifetime: 5287 hours (220 days + 7 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

 After command completion occurred, registers were:
 ER -- ST COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC
 -- -- -- == -- == == == -- -- -- -- --
 10 -- 51 00 b8 00 00 e9 e0 88 a0 e0 00 Error: IDNF 184 sectors at LBA = 0xe9e088a0 = 3923806368

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FEATR COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
 -- == -- == -- == == == -- -- -- -- -- --------------- --------------------
 35 00 00 00 b8 00 00 e9 e0 88 a0 e0 00   00:00:10.200 WRITE DMA EXT
 25 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 e0 00   00:00:10.200 READ DMA EXT
 ef 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 00   00:00:10.200 SET FEATURES [Enable write cache]
 f5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 00   00:00:10.200 SECURITY FREEZE LOCK
 ef 00 66 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 00   00:00:10.200 SET FEATURES [Disable revert defaults]

Error 28 [3] occurred at disk power-on lifetime: 5281 hours (220 days + 1 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

 After command completion occurred, registers were:
 ER -- ST COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC
 -- -- -- == -- == == == -- -- -- -- --
 10 -- 51 00 b8 00 00 e9 e0 88 a0 e0 00 Error: IDNF 184 sectors at LBA = 0xe9e088a0 = 3923806368

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FEATR COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
 -- == -- == -- == == == -- -- -- -- -- --------------- --------------------
 35 00 00 00 b8 00 00 e9 e0 88 a0 e0 00   00:00:19.667 WRITE DMA EXT
 25 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 e0 00   00:00:19.667 READ DMA EXT
 25 00 00 01 00 00 00 53 1e ba 32 e0 00   00:00:19.666 READ DMA EXT
 25 00 00 01 00 00 00 53 1e b9 32 e0 00   00:00:19.666 READ DMA EXT
 25 00 00 01 00 00 00 53 1e b8 32 e0 00   00:00:19.666 READ DMA EXT

Error 27 [2] occurred at disk power-on lifetime: 5275 hours (219 days + 19 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

 After command completion occurred, registers were:
 ER -- ST COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC
 -- -- -- == -- == == == -- -- -- -- --
 10 -- 51 00 b8 00 00 e9 e0 88 a0 e0 00 Error: IDNF 184 sectors at LBA = 0xe9e088a0 = 3923806368

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FEATR COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
 -- == -- == -- == == == -- -- -- -- -- --------------- --------------------
 35 00 00 00 b8 00 00 e9 e0 88 a0 e0 00   00:00:20.064 WRITE DMA EXT
 25 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 e0 00   00:00:20.064 READ DMA EXT
 25 00 00 01 00 00 00 7b 02 85 32 e0 00   00:00:20.064 READ DMA EXT
 25 00 00 01 00 00 00 7b 02 84 32 e0 00   00:00:20.064 READ DMA EXT
 25 00 00 01 00 00 00 84 0c 1d 8a e0 00   00:00:20.063 READ DMA EXT

Error 26 [1] occurred at disk power-on lifetime: 5266 hours (219 days + 10 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

 After command completion occurred, registers were:
 ER -- ST COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC
 -- -- -- == -- == == == -- -- -- -- --
 10 -- 51 00 b8 00 00 e9 e0 88 a0 e0 00 Error: IDNF 184 sectors at LBA = 0xe9e088a0 = 3923806368

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FEATR COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
 -- == -- == -- == == == -- -- -- -- -- --------------- --------------------
 35 00 00 00 b8 00 00 e9 e0 88 a0 e0 00   00:00:20.088 WRITE DMA EXT
 25 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 e0 00   00:00:20.088 READ DMA EXT
 25 00 00 01 00 00 00 2d 54 22 9a e0 00   00:00:20.088 READ DMA EXT
 25 00 00 01 00 00 00 e5 14 2d da e0 00   00:00:20.088 READ DMA EXT
 25 00 00 01 00 00 00 e5 3f 47 aa e0 00   00:00:20.087 READ DMA EXT

Error 25 [0] occurred at disk power-on lifetime: 5256 hours (219 days + 0 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

 After command completion occurred, registers were:
 ER -- ST COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC
 -- -- -- == -- == == == -- -- -- -- --
 10 -- 51 00 b8 00 00 e9 e0 88 a0 e0 00 Error: IDNF 184 sectors at LBA = 0xe9e088a0 = 3923806368

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FEATR COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
 -- == -- == -- == == == -- -- -- -- -- --------------- --------------------
 35 00 00 00 b8 00 00 e9 e0 88 a0 e0 00   00:00:00.440 WRITE DMA EXT
 25 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 e0 00   00:00:00.440 READ DMA EXT
 25 00 00 01 00 00 00 de fc 72 2a e0 00   00:00:00.440 READ DMA EXT
 25 00 00 01 00 00 00 de fc 71 2a e0 00   00:00:00.440 READ DMA EXT
 25 00 00 01 00 00 00 14 6a 10 ca e0 00   00:00:00.440 READ DMA EXT

Error 24 [7] occurred at disk power-on lifetime: 5244 hours (218 days + 12 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

 After command completion occurred, registers were:
 ER -- ST COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC
 -- -- -- == -- == == == -- -- -- -- --
 10 -- 51 00 b8 00 00 e9 e0 88 a0 e0 00 Error: IDNF 184 sectors at LBA = 0xe9e088a0 = 3923806368

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FEATR COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
 -- == -- == -- == == == -- -- -- -- -- --------------- --------------------
 35 00 00 00 b8 00 00 e9 e0 88 a0 e0 00   00:00:07.078 WRITE DMA EXT
 25 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 e0 00   00:00:07.078 READ DMA EXT
 25 00 00 01 00 00 00 2f 96 6e b2 e0 00   00:00:07.078 READ DMA EXT
 25 00 00 01 00 00 00 2f 96 6d b2 e0 00   00:00:07.078 READ DMA EXT
 25 00 00 01 00 00 00 2f 96 6c b2 e0 00   00:00:07.077 READ DMA EXT

Error 23 [6] occurred at disk power-on lifetime: 5228 hours (217 days + 20 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

 After command completion occurred, registers were:
 ER -- ST COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC
 -- -- -- == -- == == == -- -- -- -- --
 10 -- 51 00 b8 00 00 e9 e0 88 a0 e0 00 Error: IDNF 184 sectors at LBA = 0xe9e088a0 = 3923806368

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FEATR COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
 -- == -- == -- == == == -- -- -- -- -- --------------- --------------------
 35 00 00 00 b8 00 00 e9 e0 88 a0 e0 00   00:00:08.749 WRITE DMA EXT
 25 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 e0 00   00:00:08.749 READ DMA EXT
 ef 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 00   00:00:08.749 SET FEATURES [Enable write cache]
 f5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 00   00:00:08.748 SECURITY FREEZE LOCK
 ef 00 66 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 00   00:00:08.748 SET FEATURES [Disable revert defaults]

SMART Extended Self-test Log Version: 1 (2 sectors)
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]

SMART Selective self-test log data structure revision number 0
Note: revision number not 1 implies that no selective self-test has ever been run
 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
  1    0    0 Completed [00% left] (0-65535)
  2    0    0 Not_testing
  3    0    0 Not_testing
  4    0    0 Not_testing
  5    0    0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
 After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.

SCT Status Version:         2
SCT Version (vendor specific):    256 (0x0100)
SCT Support Level:          1
Device State:            Active (0)
Current Temperature:          33 Celsius
Power Cycle Min/Max Temperature:   22/39 Celsius
Lifetime  Min/Max Temperature:   11/54 Celsius
Under/Over Temperature Limit Count:  0/0

SCT Temperature History Version:   2
Temperature Sampling Period:     5 minutes
Temperature Logging Interval:    5 minutes
Min/Max recommended Temperature:   -5/80 Celsius
Min/Max Temperature Limit:      -10/85 Celsius
Temperature History Size (Index):  128 (64)

Index  Estimated Time  Temperature Celsius
 65  2017-11-16 06:25  33 **************
 ...  ..( 11 skipped).  .. **************
 77  2017-11-16 07:25  33 **************
 78  2017-11-16 07:30  34 ***************
 79  2017-11-16 07:35  33 **************
 ...  ..( 10 skipped).  .. **************
 90  2017-11-16 08:30  33 **************
 91  2017-11-16 08:35  34 ***************
 92  2017-11-16 08:40  34 ***************
 93  2017-11-16 08:45  33 **************
 ...  ..( 37 skipped).  .. **************
  3  2017-11-16 11:55  33 **************
  4  2017-11-16 12:00  34 ***************
  5  2017-11-16 12:05  33 **************
 ...  ..( 3 skipped).  .. **************
  9  2017-11-16 12:25  33 **************
 10  2017-11-16 12:30  34 ***************
 ...  ..( 28 skipped).  .. ***************
 39  2017-11-16 14:55  34 ***************
 40  2017-11-16 15:00  35 ****************
 41  2017-11-16 15:05  34 ***************
 ...  ..( 22 skipped).  .. ***************
 64  2017-11-16 17:00  34 ***************

SCT Error Recovery Control:
      Read: Disabled
     Write: Disabled

Device Statistics (GP/SMART Log 0x04) not supported

SATA Phy Event Counters (GP Log 0x11)
ID   Size   Value Description
0x0001 4      0 Command failed due to ICRC error
0x0002 4      0 R_ERR response for data FIS
0x0003 4      0 R_ERR response for device-to-host data FIS
0x0004 4      0 R_ERR response for host-to-device data FIS
0x0005 4      0 R_ERR response for non-data FIS
0x0006 4      0 R_ERR response for device-to-host non-data FIS
0x0007 4      0 R_ERR response for host-to-device non-data FIS
0x0008 4      0 Device-to-host non-data FIS retries
0x0009 4      1 Transition from drive PhyRdy to drive PhyNRdy
0x000a 4      1 Device-to-host register FISes sent due to a COMRESET
0x000b 4      0 CRC errors within host-to-device FIS
0x000d 4      0 Non-CRC errors within host-to-device FIS
0x000f 4      0 R_ERR response for host-to-device data FIS, CRC
0x0010 4      0 R_ERR response for host-to-device data FIS, non-CRC
0x0012 4      0 R_ERR response for host-to-device non-data FIS, CRC
0x0013 4      0 R_ERR response for host-to-device non-data FIS, non-CRC
0x8e00 4      0 Vendor specific
0x8e01 4      0 Vendor specific
0x8e02 4      0 Vendor specific
0x8e03 4      0 Vendor specific
0x8e04 4      0 Vendor specific
0x8e05 4      0 Vendor specific
0x8e06 4      0 Vendor specific
0x8e07 4      0 Vendor specific
0x8e08 4      0 Vendor specific
0x8e09 4      0 Vendor specific
0x8e0a 4      0 Vendor specific
0x8e0b 4      0 Vendor specific
0x8e0c 4      0 Vendor specific
0x8e0d 4      0 Vendor specific
0x8e0e 4      0 Vendor specific
0x8e0f 4      0 Vendor specific
0x8e10 4      0 Vendor specific
0x8e11 4      0 Vendor specific

Tutaj screen z atrybutów 

 

0ab265f336b6feccmed.jpg

Link to post
Share on other sites

no więc jest trochę raportów o błędach przy odczycie i zapisie, warto by było wyciągnąć dysk i zrobić skan opóźnień sektorów.  Błędy odczytu i zapisu na samsungach nie są czymś alarmującym, ale warto się przyjrzeć. 
Z moich obliczeń wynika też że masz wyrównanie 4K złe i to może być główny powód spowolnienia. (sprawdź to jeszcze programami od tego, bo zawsze mogę się mylić, np AS SSD ma taką funkcję)
Start jest trochę wolny jak na 5400rpm dysk, 11 sekund, ale jeszcze ujdzie. 
Najdziwniejsze jest to, że jakimś cudem masz BF niezerowy, więc o jakiejkolwiek gwarancji nie ma mowy, ruszałeś NAS-a podczas jego pracy ? 

Link to post
Share on other sites

Mam tam pełno danych na tym dysku. Niechce go ruszać aby nie zepsuć nic w systemie plików czy coś tam. Dlatego myślałem że może jakość z innego PC można to zrobić zdalnie.

 

Tak, ruszałem go, od końca sierpnia chodzi praktycznie non stop. Przy sprzątaniu przesuwam go 20cm w prawo i 20cm w lewo. Jest to delikatne przesunięcie więc wykluczylbym to. Raczej fakt że już trochę czasu ma ten dysk przepracowane, wcześniej chodził normalnie w stacjonarne jako dysk na dane.

 

Chciałem tylko sprawdzić czy spowolnienie transferu aż do 2/3 mniej jest wina dysku czy czegoś innego.

 

 

 

Nie wiem co to jest bf niezerowy, a gwarancja już dawno się skończyła bo mam go chyba z 6 lat. Kupowałem go chyba jeszcze przed bumem cenowym na dyski sprzed kilku lat. Wtedy 4 stówki za niego dalem.

Edytowane przez zoltan2
Link to post
Share on other sites
Jest to delikatne przesunięcie więc wykluczylbym to.

no to tłumacz to SMART dysku, nie mi.  

 

Nie wiem co to jest bf niezerowy

no właśnie atrybut SMART sensora przeciążenia, czytaj "ruchu". 

No ale jeśli już i tak gwarancji nie ma, to cię to nie interesuje zbytnio, choć zawsze warto powierzchnię sprawdzać, jak jest niezerowy. 

 

Sprawdź go jakimś programem co do wyrównania 4K, bo jeśli jest złe, tak jak mi wyszło z obliczeń, to to jest winne.

Link to post
Share on other sites

A idzie to jakoś naprawić? To wyrównanie? I muszę pod zwykły pc podpiąć? Nie da rady przez sieć?

 

 

 

Teraz z ciekawości przeczytałem sobie test tego dysku sprzed 6ciu lat. I one nigdy nie osiągały takich prędkości jak ja miałem gdy montowałem NAS.

 

HMMMMmMM

 

 

 

Tutaj załączam zdjęcie z transferu, w sierpniu robione. I widać że transfer jest w miarę stabilny na wysokim poziomie.

7da080975bced2aec1f9e0f4bba45d95.jpg

Edytowane przez zoltan2
Link to post
Share on other sites
A idzie to jakoś naprawić? To wyrównanie?

Format pod programem co wie co to sektor 4K, więc byś musiał gdzieś dane skopiować, ale najpierw sprawdź to jakimś programem, bo ja to liczyłem ze wzoru z danych z SMART, nie wiem czy na 100% dobrze policzyłem. Dlatego sprawdź to jeszcze.  

Co prawda są programy co niby potrafią to zmienić, ale bym im nie ufał. 

 

 

I muszę pod zwykły pc podpiąć? Nie da rady przez sieć?

nie wiem, sam nigdy nie miałem złego wyrównania, a NAS-a też nie mam, więc nie wiem.  

UPDATE, sprawdziłem jeszcze raz i chyba się pomyliłem i masz dobre wyrównanie, ehh przeliczę trzeci raz jutro. 

 

od tego są programy, nie ludzie, wiedziałem że się pomylę. 

Link to post
Share on other sites

Za dużo mediów do kopiowania żeby się bawić. Zostawię to chyba tak jak jest.

 

 

Ale jedno mnie zastanawia. Jak 6cio letni dysk może mieć lepszą prędkość zapisu niż podczas testów na nowych sztukach? Wszystko widać na zdjęciu. Hmm

Link to post
Share on other sites

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
 • Dodaj nową pozycję...